V PIELGRZYMKA PRZEDSIĘBIORCÓW, MMSP, PRACODAWCÓW, SAMOZATRUDNIONYCH I FREELANCERÓW, ORGANIZACJI KATOLICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ DUSZPASTERZY ŚRODOWISK BIZNESOWYCH

Zobacz relacje:

Program

10:00 – 10:15 

Powitanie Pielgrzymów

ks. abp Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!”– dwugłos duszpasterzy

ks. Przemysław Król SCJ, ks. Grzegorz Piątek SCJ

10:15 – 11:00 

Wystąpienie gościa specjalnego

Wiarygodność katolickiego przedsiębiorcy – ks. dr hab. Andrzej Nowicki

Doktor habilitowany w zakresie teologii fundamentalnej, autor wielu publikacji i artykułów z teologii moralnej i ekumenizmu. Proboszcz parafii św. ap. Piotra i Pawła w Katowicach

11:00  – 11:45

Wystąpienie gościa specjalnego

Adam Drewniany

Przedsiębiorca, prezes South Bay Solutions, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Northvolt Polska

11:45 – 12:00

Zakończenie pierwszej części

12:30 – 13:30

Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

Akt zawierzenia się przedsiębiorców Bogu przez Niepokalane Serce Maryi

14:15 – 15:00 

Świadectwa przedsiębiorców

dr hab. Magdalena Sitek Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Jacek Szempliński Prezes Zarządu AB Industry S.A.

15:00 – 16:00 

Etyka w biznesie a katolicka nauka społeczna – panel dyskusyjny przedsiębiorców

Inspiracją do dyskusji będzie → książka Daniela K. Finna „Etyka w biznesie a katolicka nauka społeczna”     

Panel organizowany we współpracy z Instytutem Katolickiej Nauki Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Wprowadzenie:

Kamil Sulej – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Dyrektor Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Paneliści:

  • Alina Kosakowska – Boże Krówki
  • Wojciech Garbacik – Grupa INCO S.A.
  • ks. dr hab. Rafał Dudała – recenzent publikacji, wykładowca UJK
  • ks. dr Dariusz Wojtecki – Asystent Krajowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
  • Red. Marek Zając – moderator
16:00 – 16:15 

Podsumowanie, podziękowania i zakończenie spotkania

Goście specjalni

ks. dr hab. Andrzej Nowicki

Ks. dr hab. Andrzej Nowicki, ur. 5 kwietnia 1961 r. w Bytomiu. Prezbiter archidiecezji katowickiej. Kanonik honorowy. Kierownik Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej. Autor wielu pozycji książkowych takich jak: „Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa”, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2001, „Symbolika serca. Studium teologicznofundamentalne”, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 2011, „Droga Krzyżowa”, Ruda Śląska 2005, „Miej miłosierdzie…”, Ruda Śląska 2008, „W cieniu Prawdy”, wyd. św. Jacka Katowice 2021, „Źródła ludzkich mocy i słabości”, wyd. św. Jacka Katowice 2022. Jest również autorem wielu artykułów z obszaru antropologii, eklezjologii, chrystologii, soteriologii, filozofii religii.
Archidiecezjalny Duszpasterz Środowisk Gospodarczych: Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, BCC Loża Katowicka oraz katowickiego Rzemiosła. Członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. Dziekan dekanatu Katowice-Śródmieście i proboszcz prokatedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Adam Drewniany

Przedsiębiorca i biznesmen. Urodzony w Polsce, wyemigrował do USA w 1978 roku. Założyciel i właściciel kilku firm w USA i Polsce (South Bay Solutions U.S. South Bay Solutions Polska, Northvolt Polska, Drewniany Investment, Voltbank i inne). Specjalizował się w dostarczaniu na rynek amerykański komponentów do przemysłu medycznego i półprzewodnikowego. Od 2012 roku związany z branżą EV. Przez Forbes nazwany → „Polakiem, który uratował Teslę” – stając się do dziś wyłącznym producentem „battery pack” w Teslach Model S i Model X. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Northvolt.

Marzeniem Adama jest wprowadzenie Polski do czołówki krajów o zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych.

Dr hab. Magdalena Sitek

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. W 1995 r. ukończyła studia prawnicze w Akademii Teologii Katolickiej w Wydziale Prawa Kanonicznego, w tym samym roku skończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 r. obroniła pracę doktorską z zakresu europejskiego prawa ochrony środowiska, napisanej pod kierunkiem ks. prof. R. Sobańskiego. W 1997 r. nostryfikowała dyplom doktorski w RPA. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego ze stosunków międzynarodowych w Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), zaś w 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego z nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest autorką ok. 180 prac naukowych i naukowo-popularnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa unijnego i praw człowieka. Pracowała na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie, na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie i w Wyższej Szkole Gospodarki Euregionalnej im. Alcide de Gasperi, gdzie pełniła funkcję prorektora, a od 2019 r. jest rektorem tej Uczelni. Była na stażach oraz prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Turynie, Bari, Sassari, Castellon de la Plana, Walencji, Bańskiej Bystrzycy, Koszycach i Sladkowicach. Brała udział i organizowała liczne konferencje krajowe i zagraniczne. Jest organizatorką cyklu międzynarodowej konferencji praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym oraz konferencji o wartościach w społeczeństwie informacyjnym.

Na pielgrzym piesze na Jasną Górę z Warszawy chodzi od 13 lat.

Gdzie to jest?

Sala Papieska im. Świętego Jana Pawła II
ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

AKT ODDANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORCY BOGU PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI

MODLITWA PRZEDSIĘBIORCY

Organizatorzy: