III PIELGRZYMKA przedsiębiorców MMSP, pracodawców, samozatrudnionych i freelancerów

Modlitwa przedsiębiorcy

Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od którego wszystko pochodzi, * dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza.

* Jestem Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * i powołałeś do życia w miłości i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą,
* rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. * Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę cieszenia się tym,
* czym mnie obdarowałeś. * Wielbię Cię za to!

Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, * bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, * o moim życiu i powołaniu
* oraz o bliźnich, * którzy stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi i dla innych. * Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. * Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy.
* Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * bo ufam, że to jest Twoją wolą, * mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość, roztropność i męstwo. * Niech On będzie światłem i siłą
* w chwilach pokus i zwątpienia! * Niech jego miłość tak napełnia moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim chciwość, * chęć oszustwa,
* pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością,
* aby umiejętność oszczędzania * nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem,
* a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. * Tobie oddaję dzieło, którym żyję,
* którym się uświęcam * i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci będzie cześć i chwała
* przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. * Amen.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Kraków, 14.05.2003 r.
Nr 1446/2003.

Program

8:30 – 10:00 
Rejestracja, poranna kawa
10:00 – 10:15 
Powitanie Pielgrzymów

J.E. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

O potrzebie duszpasterstwa przedsiębiorców

ks. Przemysław Król SCJ, ks. Grzegorz Piątek SCJ

10:15 – 11:00 
Wystąpienie gościa specjalnego

ks. prof. UJK dr hab. Rafał Dudała

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; doktor habilitowany nauk społecznych, doktor teologii, kierownik Zakładu Nauki o Polityce w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK

11:00  – 11:45
Wystąpienie gościa specjalnego

Andrzej Solecki

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii urazowej i ortopedii. Od 2000 roku przedsiębiorca, założyciel i współwłaściciel Kliniki św. Łukasza w Bielsku-Białej, obecnie dyrektor i koordynator zespołów medycznych. Współzałożyciel i wieloletni lider wspólnoty Miasto na Górze w Bielsku-Białej oraz ogólnopolskiego ruchu wspólnot przymierza o nazwie Szlak Orlich Gniazd. Mąż, ojciec i dziadek pięciorga wnuków. Zapalony narciarz i kajakarz.

12:00 – 12:15
Zakończenie pierwszej części

12:30 – 13:30
Msza Św. w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

Akt zawierzenia się przedsiębiorców Bogu przez Niepokalane Serce Maryi

13:45 – 14:45 
Świadectwa przedsiębiorców

Bartłomiej Łęgowski

Zawodowo związany z przemysłem, na stanowiskach zarządczych w sektorze energetyki przemysłowej i infrastruktury. Od 2016 r. w szeregach Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES. Aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności i parafii – także z poziomu zarządu Rady Osiedla. Mąż, ojciec, miłośnik sztuki, gór i historii techniki.

Izabela Dyrda

Prezes Fundacji Za Horyzont. Od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą, studentami i nauczycielami. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wykorzystania narracji w edukacji i terapii, a w szczególności metody dramy oraz warunków wszechstronnego rozwoju dziecka w wybranych koncepcjach edukacji alternatywnej. Współtworzyła wiele inicjatyw edukacyjno-wychowawczych. Prywatnie, niezmiennie od lat, lubi rozmowy z ludźmi, śpiew przy ognisku i muzykę dawną.

Przemysław Janiszewski

Teolog, bloger Moc w słabości i vloger, twórca kanału na YouTube MOC w SŁABOŚCI – największego ewangelizacyjnego kanału na polskim YouTubie prowadzonego przez osobę świecką. Przedsiębiorca. Autor książki ODNIEŚĆ ZWYCIĘSTWO. Wojownik Maryi. Rozkochany w książkach oraz muzyce filmowej. Rowerzysta i pasjonat snowboardu.

14:45 – 15:00 
Podsumowanie spotkania i zakończenie Koronką do Bożego Miłosierdzia

Goście specjalni

Ks. prof. UJK dr hab. Rafał Dudała

Prezbiter diecezji kieleckiej; rektor Kościoła Akademickiego św. Jana Pawła II w Kielcach, koordynator Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54 [www.wesola54.pl]; prezes Stowarzyszenia WESOŁA54 oraz Fundacji OBECNI; diecezjalny duszpasterz środowisk akademickich, diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców oraz diecezjalny duszpasterz samorządowców;
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; doktor habilitowany nauk społecznych (w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji), doktor teologii (specjalność: nauka społeczna Kościoła), absolwent filologii polskiej; kierownik Zakładu Nauki o Polityce w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach; członek International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Praca nad pracą: ortopraksja

Andrzej Solecki

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii urazowej i ortopedii. Od 2000 roku przedsiębiorca, założyciel i współwłaściciel Kliniki św. Łukasza w Bielsku-Białej, obecnie dyrektor i koordynator zespołów medycznych. Współzałożyciel i wieloletni lider wspólnoty Miasto na Górze w Bielsku-Białej oraz ogólnopolskiego ruchu wspólnot przymierza o nazwie Szlak Orlich Gniazd. Mąż, ojciec i dziadek pięciorga wnuków. Zapalony narciarz i kajakarz..

„Misja chrześcijanina – przedsiębiorcy”

Misyjność – to ciągła wędrówka, rozwój, przygoda, zadanie. Zaangażowanie misyjne świeckich katolików, a zwłaszcza przedsiębiorców – receptą na przetrwanie Kościoła i odnowę moralną Polaków. Przedsiębiorcy – chrześcijanie są „elitą wpływu”, są tymi którym „wiele dano”. Łączenie się pojedynczych płomyków wiary, nadziei i miłości (…), może sprawić powstanie jednego wielkiego płomienia, który może odnowić Kościół.

Gdzie to jest?

Sala Papieska im. Świętego Jana Pawła II
ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

Dołącz do nas !

Ważne informacje:

Kiedy ?

03 października 2021 r.

Koszt uczestnictwa:

Dobrowolna ofiara na działalność i uczestnictwo

Konto Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

(PKO BP) 09 1020 2892 0000 5102 0211 6978

  Formularz rejestracyjny


   Jeśli nie otrzymałeś na maila potwierdzenia rejestracji, sprawdź w spamiePrzesłanie danych jest równoznaczne z akceptacją

   KLAUZULI INFORMACYJNEJ

   i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Łowicka 45, 02-531 Warszawa

   AKT ODDANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORCY BOGU PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI

   Organizatorzy:

   Przyjaciele Pielgrzymki: