Organizatorzy

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

Od ponad 20 lat jesteśmy przestrzenią spotkania katolickich przedsiębiorców. Wspieramy ludzi biznesu w pogłębianiu wiary oraz rozwoju osobistym. Pomagamy lepiej zrozumieć misię prowadzenia firmy w oparciu o wartości zawarte w Piśmie Świętym i przekazywane przez katolicką naukę społeczną. Duszpasterstwo ma charakter otwarty, prowadzone jest przez Księży Sercanów we we współpracy z lokalnymi duszpasterzami oraz licznym gronem zaangażowanych przedsiębiorców. Spotkania odbywają się w 30 miastach Polski.

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES

Tworzy wspólnotę osób świeckich, menadżerów, którzy w życiu prywatnym oraz zawodowym kierują się zasadami Ewangelii i Dekalogu. Stowarzyszenie skupia ludzi sukcesu, których talent organizacyjny i czas są wykorzystywane dla realizacji celu budowania dobra wspólnego. Stowarzyszenie „Nostra Res” powstało po to, by budować dobro wspólne wśród jego członków oraz działać w duchu Ewangelii, przy wykorzystaniu dorobku społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

Partnerzy

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Koinonii Jan Chrzciciel AGGEO

Jesteśmy przedsiębiorcami ze wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel, którzy łączą się wartościami w swoich, przedsiębiorstwach, aby żyć ewangelicznymi przesłaniami. Pomysł Aggeo jest konkretnym sposobem przeżywania naszej wiary w świecie biznesu. Zrodził się on z intuicji O. Ricardo Argañaraz – założyciela wspólnoty. Jest nas ponad 150 przedsiębiorców z całej Polski. W ramach naszych działań organizowane są spotkania lokalne, konferencja „Święto Przedsiębiorczości”, posiadamy Akademię Przedsiębiorców oraz inicjatywy wspierające Start-Up-y. Z wdzięcznością dzielimy się również błogosławieństwem z potrzebującymi, które otrzymujemy dzięki naszej pracy i przedsiębiorczości.

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
E-mail: biuro@aggeo.pl
www.aggeo.pl
Facebook: https://www.facebook.com/AGGEOPL/

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości APTISSIMI

Misją Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest łączenie ponadczasowych wartości chrześcijańskich z profesjonalnymi kompetencjami biznesowymi poprzez udostępnianie najwyższej jakości praktycznej wiedzy biznesowej przedsiębiorcom z małych i średnich firm.
Pomagamy przedsiębiorcom stawać się lepszymi liderami, podnosić jakość zarządzania oraz budować inspirujące, efektywnie działające miejsca pracy. Uważamy, że kluczem do sukcesu w biznesie są ponadczasowe wartości i wysokiej jakości kompetencje. Fundacja realizuje Akademię Przedsiębiorczości Aptissimi – sześciomiesięczny, unikalny, kompleksowy program rozwojowy dla ludzi biznesu, podczas którego przedsiębiorcy poszerzają wiedzę, rozwijają swoje kompetencje w zakresie przywództwa i zarządzania firmą oraz budują wartościowe relacje w środowisku ludzi, dla których wartości chrześcijańskie mają znaczenie.

tel. 602 206 524

e-mail: kontakt@aptissimi.pl

FB: https://www.facebook.com/FundacjaAptissimi/

IG: https://www.instagram.com/fundacja.aptissimi/

Biznes po Bożemu
Cykl rekolekcji dla przedsiębiorców i biznesmenów,
prezesów, menadżerów, dyrektorów, liderów biznesu i organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
Boski Biznes
Boski Biznes to Społeczność Przedsiębiorczych Chrześcijanek, które chcą żyć Boskim Życiem i prowadzić Boskie Biznesy.

Boskie Życie to życie w balansie i harmonii – tak jak zaplanował to dla nas Dobry Bóg – dlatego każdego dnia dbamy o Ducha, Ciało, Serce i Rozum.

A Boski Biznes to prowadzenie biznesu w oparciu o 4 filary, które gwarantują satysfakcję mentalną i finansową.

Spotykamy się co miesiąc na Konferencjach Boski Biznes online i w różnych miastach Polski, a najambitniejsze dziewczyny działają w Klubie Boskich Liderek budując swoją pewność siebie czyli tożsamość Córki Królewskiej co przekłada się na satysfakcję w życiu osobistym i zawodowym.

Społeczność Boskich Kobiet chce pomagać, dlatego przez Fundację Boskie Skrzydła chcemy wspierać tych, którzy tego wsparcia szczególnie potrzebują i dlatego zapraszamy na Boski Bal Charytatywny, który jednoczy środowisko Wierzących Chrześcijan.

Zapraszamy do Boskich!

boskibiznes.pl

boska@boskibiznes.pl

tel: 504 192 036 – Małgorzata Dąbrowska

CDO Polska

CDO jest organizacją powołaną do ochrony praw i reprezentowania interesów pracodawców. Ale też promuje dzieła charytatywne. Korzystamy z bogatego doświadczenia włoskiego związku Compagnia delle Opere (w skrócie CDO – polska nazwa: Towarzystwo Dzieł), który ma siedzibę w Mediolanie. CDO to jedna z największych na świecie organizacji, skupiająca ponad 36.000 podmiotów i posiadająca struktury w 18 krajach świata.

Civitas Christiana

Istotnym obszarem naszej działalności jest promowanie i praktyczne zastosowanie Katolickiej Nauki Społecznej w codziennym życiu. Jako środowisko „Civitas Christiana” wydajemy kwartalnik „Civitas Christiana” oraz kwartalnik „Społeczeństwo”, w którym podejmujemy kwestie społeczne w wymiarze naukowym i praktycznym. Jesteśmy także inicjatorami portalu informacyjnego e-civitas.pl a misyjną działalność wydawniczą realizujemy za pośrednictwem rozpoznawalnej marki Instytutu Wydawniczego PAX.

Zwieńczenie aktywności w zakresie społecznego wymiaru wiary stanowi Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. 

Szczególnym wzorem w realizowaniu społecznego wymiaru wiary jest dla nas patron Stowarzyszenia, błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. 

Duszpasterstwo Przedsiębiorców Diecezji Siedleckiej „ENGEDI”

DPDS ENGEDI działa w oparciu o duszpasterstwo specjalistyczne, w ramach ogólnego duszpasterstwa przedsiębiorców, pracodawców, bankowców i ludzi biznesu. Jest podporządkowane strukturom Diecezji Siedleckiej.

Formacja  oparta jest na teologii Kościoła Katolickiego i nauczaniu Ojców Kościoła.

Cele DPDS „Engedi” 

          – odnowa życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem

          – odnowa prowadzenia biznesu wg. nauki Kościoła Katolickiego

          – pogłębianie wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej

          – odnowa współpracy z pracownikami i drugim człowiekiem

          – służba Kościołowi Katolickiemu poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów Ducha Świętego w przedsiębiorczości

​Kapłan prowadzący: Ks. Mariusz Zaniewicz

e-mail: mlynarz4@wp.pl

tel. 606-335-986

Prowadzący z ramienia przedsiębiorców: Halina Tudek

e-mail: halina.tudek@bright-biz.pl

tel. 668-821-083

Firma z Zasadami

Program „Firma z zasadami” dedykowany jest wszystkim przedsiębiorcom, którym bliska jest idea budowy solidnych podstaw biznesu dającego satysfakcję na każdej płaszczyźnie działalności i chcących te podstawy przekazywać dalej, także kolejnym pokoleniom. To nieustanny proces dążący do trwałych zmian w społeczeństwie.
Opieramy się na wartościach chrześcijańskich a hasłem przewodnim jest „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”. Wartości przez nas promowane, uwieńczone otrzymaniem Certyfikatu, bliskie są wszystkim ludziom dobrej woli. To wyższy poziom zaufania.
tel. 1: +48 58 732 85 85
tel. 2: +48 510 302 701
fax: +48 58 732 84 84

Instytut Myśli Schumana

Instytut Myśli Schumana ma na celu:

  1. Badanie i popularyzacja myśli Roberta Schumana,
  2. Propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
  3. Wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie, 
  4. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie ochrony środowiska,
  5. Wspieranie działań na rzecz modernizacji i rozwoju państwa, reform i modernizacji struktur organizacyjnych państwa, rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Katolickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców w Szczecinie

Msza dla Przedsiębiorców (MdlaP) to projekt prowadzony od roku 2012 przez przedsiębiorców ze Szczecina.

Nasza inicjatywa zyskała aprobatę kościelną, poprzez powołanie dekretem księdza Arcybiskupa Metropolity szczecińsko-kamieńskiego z dnia 7 października 2016 roku, Katolickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Pracodawców.
Naszym celem jest zrzeszanie przedsiębiorców i pracodawców oraz krzewienie w szeroko pojętym środowisku biznesu wartości katolickich.
Spotykamy się w dwóch formułach:
1) Msza Święta – po której odbywa się wykład oraz  panel dyskusyjny na zadany temat.
2) Śniadanie Biznesowe – na którym staramy się integrować lokalne środowisko biznesowe.​

Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców

Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców (PSChP) zostało założone w 1991 r. w Krakowie. Od 1992 r. PSChP jest organizacją członkowską Światowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców (UNIAPAC). Więcej informacji na temat działalności PSChP dostępne jest na stronie www.pschp.com.pl

Wesoła54

WESOŁA54 to środowisko dojrzewania wiary i rozumu.

WESOŁA54 to miejsce rozwoju sztuki i duchowości.

WESOŁA54 to wspólnota formacji i wypoczynku.

WESOŁA54 to:

  • Rektoralny Kościół Akademicki św.Jana Pawła II
  • Centrum Duszpasterskie
  • Stowarzyszenie
  • Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego

www.wesola54.pl

www.facebook.com/wesola54

Wiara w Biznesie

Wiara w Biznesie jest ruchem społecznym powstałym w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby polskich przedsiębiorców. Nasze działania rozpoczęliśmy w 2014 roku, a jako fundacja działamy od 2015 roku. Zajmujemy się badaniem, analizą i upowszechnieniem przedsiębiorczości. Realizujemy to poprzez nasz autorski program „Edukacja drogą świadomego rozwoju – znaczenie i wpływ przedsiębiorczości na kształtowanie naszych poglądów, postaw i zachowań” oparty na Katolickiej Nauce Społecznej.

www.wiarawbiznesie.pl

ewa.sztreker@wiarawbiznesie.pl

 

Ks. dr Dariusz Wojtecki

Ks. dr Dariusz Wojtecki, kapłan archidiecezji białostockiej jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Pracuje w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku jako wykładowca katolickiej nauki społecznej. Jest duszpasterzem przedsiębiorców i pracodawców archidiecezji białostockiej. Pełni funkcję krajowego asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W latach 2012-2013 należał do Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoch Krzyżem Kawalerskim Orderu IN VIRTUTE VIRTUS Gwiazdy Solidarności Włoskiej, laureat Nagrody „Srebrnej Róży” oraz prałat Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

 

 

Ks. dr Krystian Muszalik 

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Rzemieślników Diecezji Opolskiej

Ks. Krystian Muszalik, dyrektor administracyjny w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Od 2016 r. duszpasterz przedsiębiorców a od 2021 r. duszpasterz rzemieślników Diecezji Opolskiej. Od stycznia br. prowadzi spotkania przedsiębiorców w ramach Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.  Co miesięczne spotkania odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Początek o godz. 18.30 adoracją Najśw. Sakramentu, po niej Eucharystia i spotkanie tematyczne. W ostatnia niedzielę kwietnia organizuje Diecezjalną Pielgrzymkę Przedsiębiorców na Górę św. Anny.

tel. +48 696617582

e-mail: muszalikkrystian@poczta.fm