PIELGRZYMKA przedsiębiorców MMSP, pracodawców, samozatrudnionych i freelancerów

Modlitwa przedsiębiorcy

Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od którego wszystko pochodzi, * dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza.

* Jestem Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * i powołałeś do życia w miłości i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą,
* rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. * Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę cieszenia się tym,
* czym mnie obdarowałeś. * Wielbię Cię za to!

Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, * bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, * o moim życiu i powołaniu
* oraz o bliźnich, * którzy stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi i dla innych. * Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. * Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy.
* Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * bo ufam, że to jest Twoją wolą, * mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość, roztropność i męstwo. * Niech On będzie światłem i siłą
* w chwilach pokus i zwątpienia! * Niech jego miłość tak napełnia moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim chciwość, * chęć oszustwa,
* pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością,
* aby umiejętność oszczędzania * nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem,
* a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. * Tobie oddaję dzieło, którym żyję,
* którym się uświęcam * i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci będzie cześć i chwała
* przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. * Amen.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Kraków, 14.05.2003 r.
Nr 1446/2003.

Program

8:30 – 10:00 
Rejestracja, poranna kawa
10:00 – 10:15 
Powitanie Pielgrzymów
O potrzebie duszpasterstwa przedsiębiorców

Ojciec Samuel Pacholski, przeor klasztoru na Jasnej Górze
J.E. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

ks. Przemysław Król SCJ, ks. Grzegorz Piątek SCJ

10:15 – 11:00 
Wystąpienie gościa specjalnego

Ks. Wojciech Węgrzyniak, biblista, rekolekcjonista, publicysta. Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

11:00  – 11:45
Wystąpienie gościa specjalnego

Jacek Krzemiński, dziennikarz ekonomiczny, publicysta

12:00 – 12:15
Zakończenie pierwszej części

12:30 – 13:30
Msza Św. w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

Akt zawierzenia się przedsiębiorców Bogu przez Niepokalane Serce Maryi

13:45 – 14:45 
Świadectwa przedsiębiorców

14:45 – 15:00 
Podsumowanie spotkania i zakończenie Koronką do Bożego Miłosierdzia

Goście specjalni

Ks. Wojciech Węgrzyniak  (ur. 1973), ksiądz archidiecezji krakowskiej (od 1998), adiunkt w katedrze Egzegezy i Teologii Starego Testamentu na UPJPII w Krakowie, duszpasterz i rekolekcjonista.
Autor m.in. audiobooka „Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce, abyś pomnażał pieniądze”? (RTCK 2017)

Jeszcze raz o pieniądzach w Biblii

Wobec pokusy emocjonalnego podejścia do tematu pieniędzy, warto posłuchać co na ten temat mówi najważniejsza księga świata. Chociaż temat ten nie jest wcale nowy, spróbujemy na nowo spojrzeć przez pryzmat Biblii na te sprawy finansowe, które wydają się aktualnie najbardziej palące.

Jacek Krzemiński

Dziennikarz ekonomiczny z ponad 20-letnim doświadczeniem. Obecnie pisze do Gościa Niedzielnego i do portalu ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego Obserwatorfinansowy.pl. Współpracuje z Fundacją Pomyśl o Przyszłości, założoną przez Ryszarda Florka, prezesa i współwłaściciela firmy Fakro. W 2019 r. zwyciężył w kategorii „dziennikarstwo ekonomiczne” w konkursie dziennikarskim Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jednym z dwóch najważniejszych konkursów dziennikarskich w Polsce. Pracował m.in. w Rzeczpospolitej, Polskiej Agencji Prasowej i polskiej edycji magazynu Forbes. Współpracownik Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Kryzys to też szansa

Zachód przenosi część produkcji z Chin do Europy.
Jak polscy przedsiębiorcy mogą na tym zyskać?

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa bardzo zmieni nie tylko światową, ale i polską gospodarkę. I zmieni ją trwale. Będzie inaczej niż dotąd i to trzeba przyjąć do wiadomości. Ale te zmiany są nie tylko zagrożeniem, ale i szansą dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskich firm. Wiąże się to przede wszystkim z odwrotem od dalszej globalizacji, ze skracaniem i regionalizacją łańcuchów dostaw, z przenoszeniem produkcji z Chin przez firmy europejskie i amerykańskie, do Europy i do USA. To jest też bardzo dobry czas na krzewienie w Polsce patriotyzmu gospodarczego, który powinien przybrać również taką postać, że polskie firmy będą kupować potrzebne im towary i usługi w pierwszej kolejności w innych polskich firmach. To najlepszy sposób na to, by sobie wzajemnie pomogły w tej trudnej sytuacji. W ten sposób przyczyniłyby się również do podźwignięcia polskiej gospodarki z kryzysu.

Gdzie to jest?

Sala Papieska im. Świętego Jana Pawła II
ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

Dołącz do nas !

Ważne informacje:

Kiedy ?

04 października 2020 r.

Koszt uczestnictwa:

Dobrowolna ofiara na działalność i uczestnictwo

Konto Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

(PKO BP) 09 1020 2892 0000 5102 0211 6978

  Formularz rejestracyjny


   Jeśli nie otrzymałeś na maila potwierdzenia rejestracji, sprawdź w spamiePrzesłanie danych jest równoznaczne z akceptacją

   KLAUZULI INFORMACYJNEJ

   i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Łowicka 45, 02-531 Warszawa

   AKT ODDANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORCY BOGU PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI

   Organizatorzy:

   Przyjaciele Pielgrzymki: