KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa (dalej „Duszpasterstwo”).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działań Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, przekazywania biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną lub tradycyjną, informowania o aktywności Duszpasterstwa oraz przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności Duszpasterstwa zgodnie z „Polityką Bezpieczeństwa” zawartą na stronie:
https://www.pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl/polityka-bezpieczenstwa
3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celach, o których mowa w pkt. 2, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu w formie tradycyjnej na adres ADO, bądź na adres e-mail: zgoda@pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (KIODO), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO. Informacje o KIODO dostępne są na stronie https://kiod.episkopat.pl/kiod/informacje-o-kiod

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przekazywania informacji w celach o których mowa w pkt. 2.
8. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do obsługi infrastruktury informatyczno-technicznej Duszpasterstwa oraz podmioty, z którymi Duszpasterstwo zawarło umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Duszpasterstwo systemów informatycznych.
9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (KIODO): ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa, tel. 22 849 43 51, e-mail: kuria@scj.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://kiod.episkopat.pl/kiod/zgloszenia-i-skargi